Hyresreducering vid flytt till omvårdnadsboende - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med flytt till vård- och omsorgsboende kan en fördyrad hyreskostnad uppstå med dubbla bostadskostnader. Du kan efter en ekonomisk prövning få reducering av hyresavgiften på vård- och omsorgsboendet. Hyresreduceringen kan beviljas upp till max 3 månader. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa