Tillfällig nedsättning av avgift vid flytt till vård- och omsorgsboende - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med flytt till vård- och omsorgsboende kan en fördyrad hyreskostnad uppstå med dubbla bostadskostnader. Du kan efter en ekonomisk prövning få tillfällig nedsättning av avgiften på vård- och omsorgsboendet. Nedsättning av avgiften kan beviljas upp till max 3 månader.  Ansökan om Tillfällig nedsättning måste vara Omvårdnadsförvaltningen tillhanda senast 1 månad efter flytt till vård- och omsorgsboende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Hyresavi för tidigare lägenhet (boende i hyresrätt)
  • Uppsägningsbekräftelse av bostad från hyresvärd (boende i hyresrätt)
  • Kontoutdrag/årsbesked ifrån banken
  • Försäljningsstart från mäklare (boende i bostadsrätt)
  • Inkomstblankett för inkomstprövning
  • Underlag om BTP ansökan/beslut

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa