Kompostering av latrin - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du avser att upprätta en latrinkompost och sprida komposterad latrin/mull på fastigheten krävs det att du lämnar in en ansökan samt får ett tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen innan verksamheten påbörjas.

Latrin har ett högt näringsvärde vilket gör att det med fördel kan användas som gödningsmedel i trädgården. Latrin innehåller dock även olika smittoämnen som kan vara skadliga för omgivande miljö. Även mull från olika typer av förmultningstoaletter kan innehålla smittoämnen som inte bör spridas utan behandling. För att säkerställa en god hygienisk hantering med avdödande av eventuella patogena bakterier bör därför latrin och/eller mullrester efterkomposteras före spridning.

Kostnad för anmälan

  • Två handläggningstimmar i enlighet med beslutad taxa (1 310 kronor/timme)

Läs mer om kompostering av latrin på www.solna.se/latrin

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över kompostens placering och avstånd till tomtgräns samt ev. dricksvattentäkt
  • Produktblad/information om kompostbehållare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa