Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från Solna stad för att anpassa din bostad. Bidraget går till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Mer information om solna.se/bostadsanpassning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa