Internationella studieresor - ansökan om resebidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om resebidrag till internationella studieresor.  Resan ska bidra till att ge barn och unga kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. 

Målgrupp

Bidraget kan sökas av följande organisationer/verksamheter i Solna: 

  • Grund- och gymnasieskolor
  • Fritidsverksamheter
  • Ideella föreningar som får föreningsbidrag från Solna stad

Bidrag kan sökas för följande grupper:

  • Skolklasser och elevgrupper
  • Barn- och ungdomsgrupper som deltar i fritidsverksamhet
  • Ideella föreningar kan söka resebidrag för de barn och ungdomar som är Solnabor.

 

Bidrag kan inte sökas för anställda i Solna stad eller av politiska partier.

Resebidrag kan beviljas med maximalt 1 500 kronor/person dock max 30 000 kronor/grupp. Vid ett och samma ansökningstillfälle kan en och samma organisation t.ex. skola, fritidsanläggning eller sektion i förening maximalt beviljas 30 000 kronor.

Beslut och genomförande

Beslut om bidrag fattas av Internationella kommittén. Resa måste genomföras och rapporteras under det år då beslutet fattades.

Den 1 februari 2022 är sista ansökningsdag för resor som ska genomföras under 2022. 

Läs mer om internationellt resebidrag.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa