Omsorg på obekväm arbetstid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem. Beviljad omsorg på obekväm arbetstid är tidsbegränsad i max 1 år eller motsvarande anställningstid för vårdnadshavare, även då max ett år eller kortare. Vårdnadshavare behöver skicka in ansökan senast en månad innan placeringen önskas. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Regnbågens förskola i centrala Solna. 
 
För att ansöka om omsorg på obekväm arbetstid behöver följande kriterier vara uppfyllda:

  • Barnet är folkbokfört i Solna.
  • Gifta eller sammanboende vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid samtidigt. Ansökan beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig.
  • Ensamstående vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid.
  • Behovet av omsorg är regelbundet och kontinuerligt återkommande. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa