Elevs omfattande frånvaro - skolans utredning

LÄS MER

Skolans utredning av en elevs omfattande frånvaro för skolpersonal 

Enligt 7 kap. 19a § skollagen ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (Lag 2018:608)

Genom denna e-tjänst beställer du en blankett för skolans utredning av elevs omfattande frånvaro. Du får blanketten skickad till den e-postadress du anger i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa