Upprepad eller längre frånvaro - Skolans utredning

LÄS MER

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor enligt 7 kap. 19 a § skollagen skyndsamt se till att frånvaron utreds. Detta oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.
Lag (2018:1098).

Genom denna e-tjänst beställer du som skolpersonal en blankett för skolans utredning avseende uppred eller längre frånvaro. Du får blanketten skickad till den e-postadress som anges i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa