Begäran om skadeersättning - Solna vatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du anser att Solna Vatten har orsakat din fastighet en vattenskada kan du ha rätt till skadestånd. I början ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. I de fall du inte har ett försäkringsbolag fyller du i begären. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

 

Steg 1: Anmäl felet

Innan du ansöker om skadestånd för vatten och avlopp måste du rapportera översvämningen till oss så vi kan se större samband. Därför bör du göra en felanmälan eller meddela Kontaktcenter.

 

Steg 2: Begär skadestånd

Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och anmäl vattenskadan där.

För den del av kostnaden som skadan orsakat och som försäkringen inte täcker, kan du rikta ett skadeståndskrav till Solna Vatten för den inträffade skadan.

 

Steg3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

 • När begäran om skadestånd tas emot av Solna Vatten får den ett ärendenummer och du får en mottagningsbekräftelse.
 • Därefter skickas din begäran med bilagor till stadens försäkringsbolag, Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), för utredning. Syftet med utredningen är att klargöra om staden kan anses skadeståndsskyldig för skadan. 
 • All kontakt kring ditt skadeärende sker med handläggaren hos SRF. SRF meddelar dig och Solna Vatten beslutet. 
 • Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet.

 

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet.

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

Följande behövs för e-tjänsten

 • Skadedatum
 • Skadeplats
 • Beskrivning av händelseförloppet och skadeorsak
 • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
 • Bilder på skadan
 • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
 • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader
 • Beskrivning av varför kommunen har brustit i sina rutiner eller varit oaktsam

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa