Fullmakt för ombud, samhällsbyggnadsförvaltningen

LÄS MER

Här laddar du ner en blankett för fullmakt till ombud i kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen. Till exempel när du vill att någon annan ska söka bygglov för din räkning. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@solna.se