Ägarbyte avfallsabonnemang - anmälan

LÄS MER

Tänk på det här när du fyller i blanketten ”Anmälan ägarbyte avfallsabonnemang

En blankett som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga.

Underskrift

Det är viktigt att blanketten skrivs under av rätt personer, skriv ut och signera blanketten.

Lagar och regler

Som fastighetsägare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel de lokala avfallsföreskrifterna.

Frågor

Har ni frågor om blanketten, kontakta avfallsavdelningen på tekniska förvaltningen genom Solna stads kontakt center 08-746 10 00 eller solna.se/kontakt.

GDPR

De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig information inom tekniska förvaltningen för att vi ska kunna ge er den service ni har rätt till. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din personuppgiftsbehandling kan du läsa mer här https://www.solna.se/gdpr/

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se