Kulturprojektbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Solna stad har som mål att kulturlivet ska vara inkluderande och tillgängligt för fler att både upptäcka och vara delaktig i. I staden finns därför ett kulturstöd riktat till kultur- och föreningslivet, bidraget omfattar såväl bidrag och stipendier, marknadsföring samt nätverksfrämjande arbete.

Ekonomiskt bidrag för kulturprojekt kan endast beviljas till verksamheter i Solna och som uppfyller kultur- och fritidsnämndens villkor för kulturprojektbidrag.

Ansökan av kulturprojektbidrag sker endast via denna e-tjänst. Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om din förening samt olika dokument redo att bifogas.

Mer information om villkoren samt vilka dokument som ska bifogas kan du läsa om här: Förenings- och bidrags­­regler - Solna stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor:
  • Budget eller plan för finansiering ska beskriva hur verksamheten planeras om bidragsansökningar inte beviljas eller endast beviljas delvis.
  • Föreningens verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
  • Föreningens bokslut för senast avslutat verksamhetsår.
  • Verksamhetens likabehandlingsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa