Vårdnadshavare/förmyndare - ansökan om uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förmyndare ansöka om att ta ut pengar från bankkonto som har överförmyndarspärr.

Viktig information:
- Bifoga kopior av eventuella handlingar som styrker utgiften/kostnaden.
- Bifoga aktuellt kapitalbesked avseende ovannämnda konto.
- Om båda föräldrarna är förmyndare måste båda underteckna ansökan.
- Om den omyndige är över 16 år skall han/hon som huvudregel samtycka till uttaget. Samtycket görs via signering eller bifogad underskrift.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa