God man/förvaltare - klagomål och ansökan om byte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi utreder samtliga klagomål som lämnas in till oss. Den information som du lämnar om ställföreträdarens uppdrag kommer ligga som grund för vår utredning. Det innebär bland annat att vi skickar en kopia av ditt klagomål eller begäran om byte till den gode mannen eller förvaltaren som får bemöta det som framförts av dig.

Om du har en god man eller förvaltare, eller om du är nära anhörig till någon som har det, kommer du få ta del av nämndens beslut om byte. Beslutet går att överklaga till tingsrätten.

Om du gör anmälan som utomstående kommer din begäran i första hand att prövas av en tjänsteman på nämndkansliet. På grund av sekretess är det inte säkert att du som inte är nära anhörig kan få någon information om vad som händer efter att du skickat in din begäran, men alla klagomål tas på allvar och utreds. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa