Livsmedelsverksamhet - starta, ta över, ändra eller avsluta verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du ska:

  • Anmäla om registrering innan du startar en ny livsmedelsverksamhet eller kontaktmaterialverksamhet.
  • Ta över befintlig verksamhet eller byta bolagsform (till exempel byta från enskild firma till aktiebolag)
  • Avsluta eller ändra en befintlig verksamhet

Mer information finns på Livsmedelsverksamhet – anmälan

 

När ska anmälan om registrering göras?

Du måste göra anmälan senast två veckor innan du planerar att starta. Du kan starta verksamheten när du har fått en bekräftelse på registreringen från förvaltningen. Har du inte fått ett svar två veckor efter att fullständig anmälan lämnats in så får du starta ändå.

 

Vad kostar det att anmäla för registrering?

För handläggning av registrering av livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 2 502 kronor enligt ”Solna stads taxa för livsmedelskontroll” för år 2024. Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.

 

Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer starta verksamheten.

 

Sanktionsavgift

Om din anmälan kommer in för sent eller uteblir, riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek kan vara från 2 500 kronor upp till 75 000 kronor.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa