Tilläggsbelopp/individuellt bidrag barn/elev i förskola, grundskola och gymnasium - ansökan (kopia)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tilläggsbelopp/individuellt bidrag barn/elev i förskola, grundskola och gymnasium - ansökan (kopia).

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)