Bygglov för balkonginglasning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du starta ett nytt ärende för att ansöka om bygglov för balkonginglasning. Läs mer på solna.se innan din ansökan.

Komplettering av pågående ärende och ansökan om slutbesked skickas till Byggnadsnamnden@solna.se.

Anvisningar

Ansök om balkonginglasning genom att använda e-tjänsten. Du behöver fylla i information och ladda upp handlingar för att ansökan ska bli komplett. Du kan spara och hitta din ansökan i "Mina sidor", både innan och efter att du skickat in den till Solna stad.

Beslutet meddelas via e-post

Alla beslut kommer meddelas via e-post om möjligt. Se till att ansökan innehåller en korrekt e-postadress till den som signerar ansökan.

Handlingar som bifogas ansökan

Ansökan kan prövas först när kompletta handlingar är inskickade:

Mer information om ritningar och handlingar hittar du på på solna.se.

Kravspecifikation för ansökan

Ansökan med tillhörande ritningar och handlingar skickas in digitalt i PDF-format via e-tjänsten. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vit bakgrund. Fastighetsbeteckning och skala ska anges. 

Alla handlingar ska laddas upp var för sig i PDF-format. Vid ej uppdelade handlingar kan handläggningstiden av ärendet påverkas.  

Frågor besvaras via e-post

Om du har frågor till Byggnadsnämnden efter att du skickat in din ansökan kan du vända dig till Byggnadsnamnden@solna.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa