Lämna/återkalla samtycke - foto och film

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är till för dig som vårdnadshavare till barn i kommunal förskola eller grundskola i Solna stad.

Samtycket gäller för publicering i Solna stads kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, lärplattformar, nyhetsbrev, digitala presentationer eller tryckt material. Bilderna kommer endast att användas i sammanhang där Solna stad står som avsändare och i syfte att informera om eller marknadsföra kommunen eller platsen Solna. Bilderna kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Samtycke till att bild eller film används vid flera tillfällen innebär att materialet lagras i Solna stads bildbank.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 18 år eller har förordnats förvaltare krävs samtliga vårdnadshavares eller förvaltarens namnunderskrift.

Du kan när som helst ta kontakt med kommunen om du vill återkalla ditt samtycke eller du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Samtycket är giltigt så länge ditt barn går i förskolan/skolan i Solna om du inte återkallar/ändrar ditt samtycke. Samtycket förvaras även på den förskola/skola där ditt barn går så länge det är giltigt. Tänk på att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av publicerade bilder/filmer innan samtycket återkallades. 

För att kunna enkelt följa ditt ärende via mina sidor välj e-tjänsten. Har du inte tillgång till BankID finns det möjlighet att använda blanketten som lämnas till skolan. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa