Barns skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun - lämna uppgift

LÄS MER

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även skicka in en blankett till kommunen där du anger vilken skola ditt barn går i. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Denna blankett avser barn som är folkbokförda i Solna kommun eller som är på väg att flytta in till Solna kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se