Livsmedelsverksamhet - anmälan

LÄS MER

När du ska sälja, servera eller hantera livsmedel i din verksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till Solna stad. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet. Du måste göra anmälan senast två veckor innan du planerar att starta. Du kan starta verksamheten när du har fått en bekräftelse på registreringen från förvaltningen. Har du inte fått ett svar två veckor efter att fullständig anmälan lämnats in så får du starta ändå.

Om din anmälan kommer in försent eller uteblir, riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek kan vara från 2 500 kronor upp till 75 000 kronor.

 

Lagar och regler

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Regleringen kring registrering finns i föreskriften om registrering och godkännande LIVSFS 2022:8 §§ 2-3, 6-9. Ni är skyldiga att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, exempelvis livsmedelslagen 2006:804, samt EG-förordningen nr 178/2002. Det ska finnas ett system för egenkontroll som är anpassat till den anläggning som ska bedrivas. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar. För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Solna stad så har vi samlat information på solna.se.

Avgifter

Avgifter för miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för livsmedelskontroll". Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut kontrollmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer starta verksamheten.

Ni kommer få ett beslut om vilken kontrollfrekvens som kommer att gälla för din livsmedelsverksamhet. Vi debiterar sedan löpande efter varje kontroll och vid uppföljande kontroller. På detta sätt betalar du endast för den nedlagda tiden.

För registreringen tar vi ut en avgift och för närvarande är avgiften 2 298 kronor enligt taxan för år 2023.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa