Elev med omfattande frånvaro - samtycke till samverkan mellan myndigheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ett barn ska kunna få de insatser som det kan vara i behov av, behöver vårdnadshavarna lämna medgivande till att barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med andra myndigheter.

Medgivandet gäller information som bedöms vara av vikt för elevens skolnärvaro. Vårdnadshavaren kan när som helst återkalla medgivandet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa