Frivilligt hemmahållande av friskt barn förskola - ansökan om kompensation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under perioden den 16 mars till och med den 24 april hade barn- och förskolenämnden en stående vädjan/önskan till vårdnadshavare med barn i förskola att på frivillig basis, om möjligt, hålla sina barn hemma även om de var friska. Vädjan/önskan baserades på en mycket ansträngd personalsituation i våra verksamheter med anledning av den rådande coronapandemin. Barn- och förskolenämnden har tagit beslut om viss reducering av förskoleavgift för detta. Berörda vårdnadshavare ansöker om kompensation via e-tjänst.

  • Reducering av avgift kan endast beviljas om vårdnadshavare frivilligt hållit annars friskt barn hemma från förskolan med anledning av förvaltningens vädjan/önskan.
  • Reducering av avgift kan endast erhållas för perioden från och med 16 mars till och med 24 april.
  • Reducering av avgiften kommer att ske på kommande månads faktura. Reducering av avgift kan inte ske som en utbetalning.
  • Reducering gäller endast för hela veckor.
  • Förvaltningen kommer att kontrollera med förskolan att barnet har registrerats som frånvarande.
  • Reducering avser femtio procent av avgiften för den aktuella perioden vårdnadshavaren ansöker om.
  • Ansökan om reducering ska göras senast den 15 juni. Ansökningar som inkommer senare avslås.

Du som vill ansöka om kompensation men inte har E-legitimation kan ta kontakt med Solna stads kontaktcenter för att få hjälp.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa