Medborgardialog Västra skogen

LÄS MER

Medborgardialog Västra skogen

Solna stad och Lokalpolisen i Solna genomför en digital medborgardialog om trygghet i Västra skogen. Medborgardialogen riktas till boende i Västra skogen. Syftet är att få reda på var, när och hur det är tryggt respektive otryggt i Västra skogen.

Dina synpunkter är viktiga för vårt gemensamma brottsförebyggande arbete. Alla svar är anonyma. Enkäten är öppen till 1 juli.

Enkäten hittar ni via den gröna knappen ”starta e-tjänsten”.

 

Resultatet från trygghetsenkäten kommer att kompletteras med polisanmälningsstatistik för att skapa en lokal lägesbild.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@solna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa