Behov av barnomsorg - enkät till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid en eventuell framtida stängning av förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och grundsärskolor ansvarar hemkommunen för att säkerställa barnomsorg till vårdnadshavare i yrken inom samhällsviktig verksamhet. Vi gör nu en första kartläggning av hur behovet av barnomsorg i Solna skulle kunna se ut vid ett sådant scenario.

Om regeringen skulle fatta beslut om en tillfällig stängning av förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och grundsärskolor så ansvarar Solna stad för att säkerställa barnomsorg till vårdnadshavare med yrken som bedöms som särskilt kritiska samhällsfunktioner.

Regeringen har tagit fram en lista över tolv olika samhällssektorer som bedöms vara samhällsviktiga.

 

Samhällsviktiga sektorer

 1. Energiförsörjning
 2. Finansiella tjänster
 3. Handel och industri
 4. Hälso- och sjukvård samt omsorg
 5. Information och kommunikation
 6. Kommunalteknisk försörjning
 7. Livsmedel
 8. Militärt försvar
 9. Offentlig förvaltning
 10. Skydd och säkerhet
 11. Socialförsäkringar
 12. Transporter

 

Vilka yrken omfattas?

Det finns i dagsläget ingen detaljerad lista på vilka yrken och/eller funktioner som skulle komma omfattas. En bedömning kommer att behöva göras, där de som har störst behov utifrån ett samhällsperspektiv kommer att prioriteras.

 

Kartläggning av behovet av barnomsorg

Vi behöver nu i förebyggande syfte göra en första kartläggning av hur behovet av barnomsorg i Solna skulle kunna se ut vid en stängning av förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och grundsärskolor.

Enkäten ställs till alla vårdnadshavare som har barn som är folkbokförda i Solna och som går i förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och grundsärskolor årskurs F-6. Enkäten gäller barn i både fristående och kommunala förskolor och pedagogisk omsorg och i fristående och kommunala grundskolor och grundsärskolor.

 

Vem ska fylla i enkäten?

 • Du ska bara fylla i enkäten om du har ett yrke/befattning som kan komma att bedömas som en samhällsviktig funktion.
 • Du ska inte fylla i enkäten om du kommer att kunna lösa barnomsorg på annat sätt. Det kan vara till exempel genom att du kan arbeta på distans eller att barnets andra vårdnadshavare kan ta hand om barnet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa