Bassängbad - anmälan

LÄS MER

Anmälningspliktiga bassängbad ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar till ny lokal eller upphör ska anmälas.

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av bassängbad hittar du på www.solna.se/bassangbad

Information om avgift för handläggning av anmälan hittar du på blanketten. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se