Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

LÄS MER

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Läs gärna mer på www.solna.se/parkering-for-rorelsehindrad innan din ansökan.

 

Skicka ifylld blankett till:

Solna stadshus
Tekniska förvaltningen
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se