Schakttillstånd och TA-plan - ansökan

LÄS MER

Ansök om schakttillstånd och TA-plan.

 

Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten så att handläggningen av ansökan kan ske utan att kompletterande uppgifter behöver hämtas in av staden i efterhand. En komplett ansökan kortar handläggningstiden. Handläggningen av TA-planer är ca 4 veckor.

  • Observera att du i samband med att ifylld ansökan skickas in till staden samtidigt har tagit del av och accepterat de villkor som gäller för ansökan om TA-plan i Solna stad. Du hittar information på solna.se om vad som gäller stadens regler och anvisningar för markupplåtelse, schakttillstånd, TA-plan, byggskyltar, avgifter, viten och exempelritning.
  • Stora avstängningar eller avstängningar som berör busstrafik kan innebära längre handläggningstid.
  • En trafikanordningsplan beviljas på max sex månader. Utföraren måste ansöka om förlängning ifall arbetet pågår längre än sex månader.
  • En trafikanordningsplan ska lämnas in per arbetsplats/arbetsområde.
  • Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av utföraren och beviljad av Solna stad innan arbetet får påbörjas. Om arbete pågår utan beviljad trafikanordningsplan kommer sanktionsavgifter att tas ut. Kopia av beviljad trafikanordningsplan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Ansökan och bilagor sänds till Tekniska förvaltningen via e-post tekniskanamnden@solna.se

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se