Fettavskiljare - anmäla abonnemang för tömning

LÄS MER

Fettavskiljare ska finnas installerade för alla verksamheten som hanterar fett och där det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet. Det handlar exempelvis om restauranger, gatukök, café, livsmedelsbutiker och storkök.

Om du är osäker på om din verksamhet kräver fettavskiljare eller vilken typ av fettavskiljare du behöver, kontakta Solna Vatten via Solna stads kontaktcenter.

Mer information om fettavskiljare hittar du på solna.se/fettavskiljare. För frågor eller funderingar kring beställning av abonnemang för tömning av fettavskiljare kontakta Solna stads solna.se/skriv.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se