Skolplacering - ansökan och uppsägning utanför skolvalsperiod

LÄS MER

Ansökan och uppsägning av skolplacering. 

Du gör ansökan för barn som ska börja i förskoleklass i e-tjänsten Förskola & skola under skolvalsperioden (dec-jan). Utanför skolvalsperioden använder du den här blanketten.

För att ansöka till en fristående skola vänder du dig direkt till aktuell skola.

Uppsägning av en skolplacering görs av båda vårdnadshavare, och elevens nya skolplacering anges. Uppsägningstid för fritidshem är 1 månad från det datum som uppsägningen har kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen. Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se