Fotbollsprofil Skytteholmsskolan - ansökan

LÄS MER

 

Fotbollsprofil på Skytteholmsskolan, årskurs 7 och 8

Fotbollsklasserna vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera tränings- och tävlingsverksamhet med studier.

Efter mottagen blankett kallas eleven till färdighetsprov vilket används som grund för urval och antagning till fotbollsprofil på Skytteholmsskolan. Innan en elev erbjuds plats kommer även en intervju och ett vägledningssamtal genomföras för att säkerställa att eleven har en seriös studieambition och att förutsättningar för att klara av studierna i sin helhet finns.

Rektor beslutar om vilka elever som ska antas och anställda lärare och tränare på skolan genomför färdighetsproven, intervjuerna och vägledningssamtalen. Alla elever oavsett klubbtillhörighet kan antas till fotbollsprofilen.


Besked om antagning lämnas av rektor på Skytteholmsskolan.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnutbildningsnamnden@solna.se