Skolgång utomlands - anmälan

LÄS MER

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands måste du därför meddela detta till Solna stad. Du behöver också lämna in ett intyg från skolan där barnet skall gå. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se