Tilläggsbelopp barn i förskola - ansökan

LÄS MER

Ansökan om tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödåtgärder. 

Fristående och kommunala verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan kan göras för barn som är folkbokförda i Solna stad. Rektor ansvarar för ansökan.

Förutsättningar för tilläggsbelopp:

  • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet
  • Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se