Cistern - information och anmälan

LÄS MER

När du ska installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska Solna stads miljö- och byggnadsförvaltningen informeras skriftligt minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk. Informationsplikten gäller för cistern ovan eller i mark som rymmer en kubikmeter eller mer samt med tillhörande rörledningar. Föreskriften gäller också för hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.  

När en cistern tas ur bruk ska en anmälan alltid göras till Solna stad. 

Läs mer om vad som gäller vid installation, kontroll och avveckling av cisterner på www.solna.se/cistern 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se