Enskild avloppsanläggning - tillstånd

LÄS MER

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning på din fastighet behöver du söka tillstånd från Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning.

Läs mer om enskilda avloppsanläggningar på  www.solna.se/enskiltavlopp

Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se