Olägenhet i bostad - anmälan

LÄS MER

Om du upplever besvär kring inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i bostad.

Läs mer om de vanligaste problemen med inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler och vad du kan göra om du upplever besvär på www.solna.se/inomhusmiljo.  

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se