Skyddad natur (naturreservat) - dispens och tillstånd

LÄS MER

I Solna stad finns två kommunala naturreservat med skyddad natur (Igelbäcken och Råstasjön). För respektive naturreservat finns ett antal föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Ansökan om tillstånd och dispenser från föreskrifterna för kommunala naturreservat ska göras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/eller åtgärden ska vidtas. 

Mer information om föreskrifter, tillstånd och dispens inom Råstasjöns naturreservat och inom Igelbäckens naturreservat hittar du på www.solna.se/naturreservat

För vattenskyddsområden i Solna och naturreservat beslutade av Länsstyrelsen (Ulriksdals naturreservat) görs ansökan om tillstånd och dispenser hos Stockholms Länsstyrelse. 

Musikanläggning och evenemang inom Råstasjöns naturreservat

I Råstasjöns naturreservat är det förbjudet att utan tillstånd använda musikanläggning eller organisera tävlingar eller andra evenemang. Inom reservatets zoner 1 och 5 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 50 deltagare. Inom zonerna 2 och 3 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 20 deltagare. Inom zon 4 krävs alltid tillstånd oavsett antal deltagare. Läs mer om zoner och föreskrifter på www.solna.se/naturreservat. Ansökan om tillstånd för musikanläggning och evenemang inom naturreservatet hanteras via ordinarie tillståndsansökan hos Polisen för ”användande av offentlig plats”. Läs mer om tillståndsansökan på Polisens webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se