Kompostering av köksavfall - anmälan

LÄS MER

Kompostering av köksavfall ska anmälas till Solna stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

Mer information om kompostering av köksavfall hittar du på www.solna.se/matavfall

Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se