Miljöfarlig verksamhet - anmälan och information

LÄS MER

Den som avser att anlägga eller driva en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet), eller genomföra ändringar av befintlig verksamhet, ska anmäla detta till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning minst sex veckor innan verksamheten startas.  För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig (U-verksamhet) önskar Solna stad information innan verksamheten startar eller vid ändringar av en redan befintlig verksamhet. 

Mer information om tillstånd, anmälan, tillsyn och egenkontroll av miljöfarliga verksamheter hittar du på www.solna.se/miljofarligverksamhet.

Information om avgift för handläggning finns på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se