Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

LÄS MER

Yrkesmässig hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg (exempelvis fotvård, piercing, tatuering och akupunktur) ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.  Hygieniska verksamheter som inte omfattar stickande eller skärande behandling behöver inte anmälas.

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av hygienisk verksamhet hittar du på www.solna.se/hygieniskverksamhet

Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se