Mätuppdrag - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du beställa följande mätuppdrag: inmätning, gränsutvisning eller lägeskontroll. 

Kart och mäts taxor 2020.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa