Baskarta, ortofoto och laserdata - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Baskartan bygger på mätningar i fält och fotogrametisk mätning och levereras som ett utdrag från kartdatabasen. I baskartan visas detaljerad information fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, servitut och andra rättigheter om byggnader, kommunikationer och markanvändning. I denna e-tjänst kan du även beställa ortofoto och laserdata. Kart och mäts taxor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa