Likabehandlingsbidrag - ansökan

LÄS MER

Ansökan om Solna stads likabehandlingsbidrag. Bidraget kan ges till verksamheter som har en idé om att utveckla likabehandlingsarbetet inom sin verksamhet.

Likabehandlingsbidraget kan ges för att stimulera ett proaktivt likabehandlingsarbete i syfte att medborgare ska få likvärdig service och bemötande i mötet med stadens verksamhet.

Bidraget kan sökas av samtliga verksamheter som finansieras av Solna stad. Ansökan ska skickas in senast den 14 oktober.

Likabehandlingsbidraget är ett stimulansbidrag för aktiviteter inom likabehandlingsområdet som ska bidra till ett likvärdigt bemötande och service för Solnaborna. Bidraget lämpar sig väl för pilotprojekt inom bland annat metodutveckling.

Målsättningen är att finansierade aktiviteter ska vidareutvecklas som del av ordinarie verksamhetsutveckling.

Riktmärke för likabehandlingsbidraget är 10 000 - 20 000 kronor/projekt.

 

Läs Solna stads anvisning om likabehandlingsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa