Vaccinationsmedgivande mot HPV

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska barnvaccinations-programmet. HPV är en förkortning för humant papillomvirus - ett virus som bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhals-cancer. Vaccin mot HPV skyddar mot 90 procent av all livmoderhalscancer. Om man vaccinerar sig i unga år, och sedan går på cellprovskontroller när man blir kallad, kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Flickor och pojkar erbjuds vaccination när de går i skolans årskurs 5. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med ett intervall av minst 6 månader och som mest 12 månader. Vaccinationen är frivillig. På denna blankett kan du meddela om ditt barn ska vaccineras eller inte genom att kryssa en av rutorna nedan. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt barn inte kan vaccineras.

Intyget gäller båda doserna. Inför vaccination ber vi dig också besvara frågorna i hälsodeklarationen nedan. Meddela om förutsättningarna ändras mellan sprutorna. Om du önskar mer information eller har ytterligare frågor, kontakta din skolsköterska eller skolläkare.

Uppgifter om HPV-vaccination registreras från 1 januari 2013 i vaccinationsregister för uppföljning. Sekretess gäller för uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  För uppföljning av HPV-vaccinationsprogrammet kan samkörning med andra hälsodataregister och HPV-analys av sparade prover i vården göras.

Från att du fyller 15 år ges du tre doser vaccin. Innan 15 år får du två doser. 

För att kunna enkelt följa ditt ärende via mina sidor välj e-tjänsten. Har du inte tillgång till en e-legitimation finns det möjlighet att använda blankett som du lämnar på skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa