Vaccinationsmedgivande mot mässling, påssjuka, röda hund

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vaccinationsmedgivande för vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund.

Barn vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund dos 2 i åk 1. Eleven bör inte ta andra vaccinationer närmaste 4 veckorna före eller efter vaccinationen. Rådfråga skolsköterskan ifall andra vaccin kommer att tas. Information om vaccinationsprogrammet för barn finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Du kan också vända dig till skolsköterskan för att få mer information.

För att kunna enkelt följa ditt ärende via mina sidor välj e-tjänsten. Har du inte tillgång till en e-legitimation finns det möjlighet att använda blankett som du lämnar på skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa