Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av förhållandena på marken samt fastighetsrättsliga upplysningar. Solna Stad har tre typer av nybyggnadskartor med olika innehåll och noggrannhet. Byggprojektets innehåll styr vilken karta som ska användas och det är stadens bygglovshandläggare som avgör vilken typ av karta som behövs. Kart och mäts taxor 2020.

Tänk på att även representanter för företag ska logga in som medborgare i e-tjänsten då bank-ID alltid är kopplat till en fysisk person.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa