Förskola & skola

LÄS MER

I e-tjänst Förskola & skola kan du ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Du kan också registrera inkomst och säga upp förskoleplats med mera.


Det här använder du e-tjänsten till

Vårdnadshavare boende i Solna använder e-tjänsten för att:

  • Ansöka om barnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg)
  • Tacka ja eller nej till erbjudande om plats i barnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg)
  • Ställa ditt barn i kö för byte av förskola eller pedagogisk omsorg
  • Säga upp förskoleplats
  • Ansöka om plats i förskoleklass och grundskola under skolvalsperioden
  • Ansöka om och säga upp plats i fritidshem
  • Anmäla inkomst
  • Ändra kontaktuppgifter

För vissa ärenden kan du istället välja att använda en pappersblankett som du behöver skriva ut, fylla i och skicka eller lämna in till stadens kontaktcenter.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se