Förskola & skola

LÄS MER

Det här använder du e-tjänsten till

Vårdnadshavare boende i Solna använder e-tjänsten för att:

  • Ansöka om barnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg)
  • Tacka ja eller nej till erbjudande om plats i barnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg)
  • Ställa ditt barn i kö för byte av förskola eller pedagogisk omsorg
  • Säga upp förskoleplats
  • Ansöka om plats i förskoleklass och grundskola
  • Ansöka om och säga upp plats i fritidshem
  • Anmäla inkomst
  • Ändra kontaktuppgifter

Uppsägning av skolplacering görs i e-tjänsten Skolplacering – uppsägning.

För vissa ärenden kan du istället välja att använda en pappersblankett som du behöver skriva ut, fylla i och skicka eller lämna in till stadens kontaktcenter.

Saknar du en e-legitimation vänd dig till Solnas kontaktcenter solna.se/skriv för hjälp med blankett.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden (forskolenamnden@solna.se), Skolnämnden (skolnamnden@solna.se)