Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av förhållandena på marken samt fastighetsrättsliga upplysningar. Solna Stad har fyra typer av nybyggnadskartor med olika innehåll och noggrannhet. Byggprojektets innehåll styr vilken karta som ska användas. Du kan alltid börja med att undersöka vilken karta som behövs för ditt byggprojekt på sidan Vad ska du bygga?.
Kart och mäts taxor.

Normal handläggningstid för leverans av en karta är inom 25 arbetsdagar.

Tänk på att även representanter för företag ska logga in som medborgare i e-tjänsten då bank-ID alltid är kopplat till en fysisk person.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa